Posisjon AS

Posisjon AS er et kompetansemiljø bestående av rådgivere med solid faglig utdanning og erfaring fra markedsarbeid for norske og internasjonale bedrifter. Vår visjon er å være en drivkraft for utvikling og engasjement.
I Posisjon har vi 3 verdier som vi legger til grunn for våre valg og beslutninger i hverdagen, og som skal drive oss fremover mot vår visjon. Verdiene er Kompetent, Engasjert og Skapende. Disse skal vi leve opp til hver dag og i hvert prosjekt vi jobber med.
Posisjon så dagens lys 1.8.2001, og var et resultat av et udekket behov og ledig posisjon mellom bedriftsrådgivere på den ene siden og reklamebyrå på den andre. Vi ble et nytt tilbud i markedet. Dette har vi utviklet videre innenfor våre tre fagområder analyse, strategi og kommunikasjon.
Posisjon as jobber i dag med kunder i Trøndelag og i Oslo. Vi er rådgivere innenfor analyse, strategi og kommunikasjon for selskaper som bla. Adresseavisen, Nettbuss, Jordbærpikene, Trondheim Kino, RBK, NTE og Toyota Hell Bil.

Vi sier at i næringslivet så er fremgang aldri er tilfeldig. Det må jobbes planmessig og systematisk. Slik er det vel også for å vinne boksekamper?